Est ebet hinc ebeto set ebi foris iussit ebeto

Sources: Tra 76

Terms: ebeto