Utere, Phebe, die - nox est Trivie data die.

Sources: Serlo, AppIIA D1 ; Y ; Lf ; La ; Da ; Pa ; Va ; Ca ; Ea ; Pd ; Db

Terms: die