• 149 (source): Diligit hic amabo nimpham quam sic amabo
  • 211 (source): Est sodes amabo, virtutem semper amabo.
  • 525 (source): Pro sodes amabo non significabit amabo
  • 767 (source): Amabo dilectus qui diligit hunc et amabo