• 94 (source): Cum pernice pede, cum pugno pernice pugnes.
  • 474 (source): Passu pernice pro pernice uos procul ite