• 496 (source): Pondera parva stipes, robur non fertile stipes.